Coaching

Coaching is een hip, iedereen heeft tegenwoordig wel gehoord van een coach,
een coach in de sport is al heel lang bekend, een personal coach, een mental
coach, business coach, excecutive coach, life coach, relatie coach, noem maar
op vele verschillende vormen en slechts weinig verschillen.

De International Coach Federation (ICF) definieert het als volgt:
“Professional Coaching is an ongoing partnership that helps clients produce fulfilling results in their personal and professional lives. Through the process of coaching, clients deepen their learning, improve their performance, and enhance their quality of life.

Vrij vertaald:
“Professioneel coaching is een voortdurende partnership die cliënten helpt om bevredigende resultaten te bewerkstelligen in hun persoonlijke en professionele leven. Door het proces van coaching worden leerervaringen verdiept, prestaties verhoogt en het verhoogt hun kwaliteit van leven.”

Door een voortdurende (en vaak intense) relatie met een organisatie krijgt de coach ‘feeling’ met de specifieke cultuur en eigen-aardigheden van de organisatie, waarmee de gecoachte medewerkers nog beter geholpen zijn.

Er verschillende modellen en vormen van coaching. Vele profileren zich als sparringspartner of in een adviserende rol. Wij de rol aan van de persoonlijke benadering. De persoon zelf zit met een veranderwens en kan alleen in een persoonlijke relatie zijn of haar eigen mogelijkheden ont-dekken. (zie filosofie).
Wij geven daarom ook geen inhoudelijke oplossingen, enkel vragen en ideeën om eens anders te kijken of het eens anders aan te pakken. Onze coaches zorgen ervoor dat de gecoachte zelf zijn of haar oplossingen weet te vinden waarmee eigen blokkades worden overwinnen, en het effect veel groter en breder is. Het oplossende vermogen van de gecoachte is weer vergroot, waardoor er ook andere (niet herkende) problemen opgelost zijn.

Hierbij is altijd van groot belang wat de overtuigingen en zelfbeeld is, daar dit uiteindelijk het gedrag stuurt. Je kunt namelijk nog zo goed leren presenteren, maar als je ervan overtuigd bent dat je het toch niet kunt, dan zal het nooit een goede presentatie worden.

Door middel van de getrainde ogen wordt de gecoachte zich bewust van bepaalde gedragingen. Gedurende de sessies kan de gecoachte een ander gedrag proberen zonder dat dit consequenties heeft voor bestaande relaties. Hierdoor is een leidinggevende, collega, vriend of vriendin nooit zo effectief al een coach die buiten context staat.

Wat doen goede coaches

  • Helpen mensen betere doelen te stellen en hen assisteren om die te bereiken
  • Assisteren mensen bij hun eigen innerlijke motivatie om meer te presteren dan zij anders zouden doen
  • Helpen mensen te focussen om sneller en betere resultaten te boeken
  • Helpen mensen in hun eigen ontwikkeling door het beschikvaar stellen van alternatieve denkwijze, hulpmiddelen en structuur.
  • Confronteren met waargenomen gedrag
  • Bewustmaking van eigen oplossingen mogelijkheden

Grens waar coaching eindigt en therapie

De grens waar coaching eindigt en therapie begint is niet altijd even makkelijk te bepalen.
Bij coaching gaat het vooral om praktische werk-gerelateerde zaken, bij therapie gaat het vaker om diepliggendere persoonlijke problemen. Coaching vind meer in het hier en nu plaats, terwijl therapie ook teruggaat naar het verleden. Door zowel coaching als therapie aan te kunnen bieden (alle onze coaches zijn ook therapeut) hoeft de gecoachte niet van begeleider te wisselen wanneer deze grens overschreden wordt. Natuurlijk blijft de coach doelgericht werken, en een eventuele therapeutische sessie is dan ook in het kader van de te behalen doelen.

In specifieke gevallen is coaching-on-the-job mogelijk, waarbij de coach daadwerkelijk op de werkvloer aanwezig is om inzicht te krijgen in de werkwijze van de gecoachte en eventueel directe feedback te kunnen geven.

Coaching is niet makkelijk, het is vaak hard werken, kan vrij confronterend en soms ook vol emotie zijn. Echter plezier en lachen is ook belangrijk, het bied de nodige opluchting en ruimte om verder te gaan.
De coach is zeer nauw betrokken bij het leerproces, en zal de cliënt ook ten alle tijden bijstaan.